Kaip naudotis e-Mentorystės platforma

Šie paaiškinimai yra skirti visiems mentorystės procesų dalyviams, įskaitant koordinatorę/-ių, mentorę/-ių, ugdytinę/-į.

Visus reikiamus šablonus galima rasti skyriuje  „MENTORYSTĖS VALDYMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS E-MENTORYSTĖS PROCESUI PALENGVINTI”. Šiame skyriuje Jūs rasite tik dokumentų šablonus. Labai prašome šiuos šablonus naudoti tik dokumentų įsikėlimui į savo kompiuterį. NEKELKITE į šį skyrių  jokių užpildytų arba atnaujintų dokumentų.


Kad visi platformos naudotojai suprastų aukščiau paminėto  „MENTORYSTĖS VALDYMO IR STEBĖSENOS PRIEMONĖS E-MENTORYSTĖS PROCESUI PALENGVINTI” skyriaus svarbą,  prašome  pradėti nuo dokumento, pavadinimu "Mišrios mentorystės procesui įsidarbimo tema skirtos mentorystės ir stebėsenos priemonės“. Jame išdėstyta, kurie dokumentai privalo būti užpildyti, o kurie yra pildomi pasirinktinai, taip pat nurodomi asmenys, kurie yra atsakingi už šių dokumentų pildymą ir įkėlimą į e-platformą.  Įkėlimo funkcija yra aktyvuota tik koordinatorei/-iui ir mentorei/-iui.  Visi užpildyti arba atnaujinti dokumentai, susiję su tam tikros grupės valdymu turi būti įkelti į skyrių  „PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS“. Visi užpildyti ir atnaujinti dokumentai, susiję su tam tikros mentorystės grupės valdymu turi būti įkelti į skyriaus  “PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS”  aplanką “Mentorystės proceso stebėsenos priemonės”, išskyrus su stebėsena susijusius dokumentus, kurie turi būti įkelti į skyriaus “PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS” aplanką “Mentorystės proceso stebėsenos priemonės”.

Dokumentai, kuriuos turi užpildyti ugdytinė/is, turi būti nusiųsti Mentorei/-iui per Forumą, naudojantis prisegtuku.  Dokumentai, kurie turi būti pasirašyti, (pvz., Mentorystės sutartis, Dalyvių sąrašas, kt. ) turi būti iš pradžių nuskanuoti ir tik tada įkelti į platformą pavadinimu “PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS”.

Pirmasis žingsnis į e-mentorystės procesą yra pirminis koordinatorės/-iaus, mentorės/-iaus ir ugdytinės/-io  užsiėmimas, kuris gali vykti tiesiogiai arba naudojant nuotolinio bendravimo  priemones bei naudojantis  „Bendraujame dabar“ funkcija ( „CHAT“). Siekdama/-as efektyvesnio bendravimo mentorė/-ius  „Bendraujame dabar“ funkciją  gali naudoti kiekvieno užsiėmimo metu. Daugiau informacijos galima rasti skyriuje “PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS”.

Po pirminio užsiėmimo mentorė/-ius padės ugdytinei/-iui susigaudyti toliau vykstančiuose procesuose ir nurodys, kurie užsiėmimai vyks kito jų susitikimo metu  (“UŽSIĖMIMAI ĮSIDARBINIMO ĮGŪDŽIŲ SKATINIMUI”, “UŽSIĖMIMAI VERSLUMO ĮGŪDŽIŲ SKATINIMUI”, “MENTORYSTĖS PROCESO STEBĖSENOS UŽSIĖMIMAI”).

Visi kiti žingsniai yra aiškiai apibrėžti dokumente “Užsiėmimų planas”, kuris yra įkeltas į skyriaus “PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS” aplanką “Mentorystės proceso valdymo priemonių rinkinys”. Ugdytinė/-is pildo kiekvieno mentorystės užsiėmimo dienoraštį ir įkelia bendram naudojimui į skyriaus “PRADINIS MENTORYSTĖS IR VALDYMO UŽSIĖMIMAS ” aplanką “Mentorystės proceso valdymo priemonių rinkinys.”

Daugiau apie mišrią mentorystę įsidarbinimo tema Jūs galite išmokti studijuodami savarankiškai mokymo kursą, skirtą koordinatorei/-iui, mentorei/-iui ir ugdytinei/-iui.

Mėgaukitės gaunama patirtimi!

Paskutinį kartą keista: Antradienis, 2012 rugpjūčio 14, 18:08