Įvadas

Šis užsiėmimas yra įvadas į visą e-Mentorystės procesą. Patariama šį užsiėmimą vesti tiesiogiai, susitinkant su visais 3M-aktoriais: koordinatore/-iumi, mentore/-iumi ir ugdytine/-iu. Tačiau kai kuriais atvejais pradinis mentorystės užsiėmimas gali būti organizuojamas naudojant mentorės/-iaus pasirinktas komunikacijos priemones virtualioje aplinkoje (tokias kaip Skype video konferencijos, staigūs (flash) susitikimai, kt.) Pradinio užsiėmimo metu šablonai (arba privalomi, arba neprivalomi) yra naudojami, pildomi ir įkeliami koordinatorės/-iaus, ugdytinės/-io pdf. formate. Šios valdymo priemonės  bus naudojamos kaip bendri resursai, skirti visai ugdytinių grupei viso e-Mentorystės proceso  metu ir įkeliami tik koordinatorės/-iaus arba mentorės/-iaus.   


Užsiėmimo tikslai

 • Išanalizuoti ugdytinių poreikius e-Mentorystės procese;
 • Nustatyti ugdytinių asmeninius tikslus ir uždavinius, kuriuos jie trokšta pasiekti e-Mentorystės metu;
 • Susitarti dėl bendrų grupės tikslų ir uždavinių;
 • Nustatyti bendravimo taisykles;
 • Pasirašyti sutartį tarp 3M-aktorių.  


Mokymosi rezultatai
Šis mentorystės užsiėmimas jums padės:

 • Išsiaiškinti savo poreikius e-Mentorystės procesui;
 • Susipažinti su e-Mentorystės dalyviais;
 • Nusistatyti asmeninius tikslus ir uždavinius, kuriuos ugdytinė/--is nori pasiekti e-Mentorystės pagalba;
 • Apsitarti ir nuspręsti dėl bendrų grupės tikslų;
 • Sužinoti bendravimo e-Mentorystės grupėje taisykles;
 • Efektyviai dalyvauti e-Mentorystės procese.  

 

Paskutinį kartą keista: Antradienis, 2012 rugpjūčio 14, 18:34