Įvadas

Mentorystės proceso stebėsena yra pagrindinė priemonė pamatyti, kaip mentorystė veikia ir sužinoti, ar yra sferų, kurias reikia tobulinti.  Ji yra labai naudinga efektyvesniam nustatytų tikslų įvertinimui, mentorių ir ugdytinių poreikių patenkinimui, nustatant kylančias problemas jau ankstyvoje stadijoje. Stebėsenos užsiėmimų organizavimas yra koordinatoės/-iaus  užduotis. Ugdytinė/-is yra aktyvi/-us šių stebėsenos užsiėmimų, kurie kartu yra ir ugdytinės/-io mokymų dalis, dalyvė/-is.
Stebėsena turi būti nenutrūkstamas procesas.  Kuo anksčiau prssidės stebėsena ir bus gautas grįžtamasis ryšys iš dalyvių, tuo greičiau iš to bus gauta nauda. Siekiant palengvinti stebėsenos užsiėmimų organizavimą, koordinatorė/-ius gali naudoti stebėsenos priemonių šablonus, juos pildyti ir įkelti juos į e-platformą  pdf.formate.
Stebėsenos užsiėmimų dažnumas turi būti nustatytas koordinatorės/-iaus kartu su mentore/-iumi. Šis dažnumas gali skirtis nuo vieno karto per mėnesį iki kelių kartų per visą e-Mentorystės procesą. Stebėsenos procesas prasideda per pradinį e-Mentorystės užsiėmimą, kuomet nustatomi ugdytinių tikslai ir uždaviniai. Galutinis stebėsenos užsiėmimas organizuojamas e-Mentorystės proceso pabaigoje ir yra skiriamas  įvertinti viso e-Mentorystės proceso efektyvumą.


Užsiėmimo tikslai

  • Įvertinti mentorystės grupėje efektyvumą ugdytinių atžvilgiu;
  • Padėti surasti aklavietes vykstačiame e-Mentorystės procese;
  • Parengti rekomendacijas galimiems e-Mentorystės proceso tobulinimams.


Mokymosi rezultatai
Šis mentorystės užsiėmimas jums padės:

  • Įvertinti savo ir kitų ugdytinių lūkesčius mentorystės procese;
  • Įvertinti savo sėkmę, siekiant užsibrėžtų tikslų;
  • Išanalizuoti, kodėl konkretūs tikslai nebuvo pasiekti;
  • Surasti aklavietes vykstačiame e -Mentorystės procese;
  • Suformuluoti rekomendacijas, kaip pagerinti e-Mentorystės užsiėmimus.

 

Paskutinį kartą keista: Antradienis, 2012 rugpjūčio 14, 18:35