Kuinka e-Mentorointi –alustaa käytetään

Tämä osuus koskee koordinaattoria, mentoria ja aktoria.

Kaikki tarpeelliset lomakkeet löytyvät kohdasta ”VÄLINEET E-MENTOROINTI -PROSESSIN HALLINNOINTIA JA SEURANTAA VARTEN”. Täällä ovat ainoastaan ladattavissa olevat asiakirjapohjat. ÄLÄ tallenna täytettyjä ja/tai päivitettyjä asiakirjoja tähän kohtaan.

Jotta ymmärrät  edellä mainitun kohdan merkityksen, sinun kannattaa aloittaa lukeminen dokumentista ”Työllistymistä edistävässä monimuotomentoroinnissa käytettävät työvälineet”. Sieltä löydät ohjeet siitä, mitkä asiakirjat on mentoroinnissa täytettävä ja mitkä ovat valinnaisia. Ohjeistus löytyy myös sille, kuka on vastuussa asiakirjojen täyttämisestä ja lähettämisestä e-Mentorointi –alustalle. Tiedostojen lähettäminen on mahdollista vain koordinaattorille ja mentorille. Kaikki yksittäisen mentorointiryhmän täyttämät  ja/tai päivittämät asiakirjat talletetaan ”ENSIMMÄINEN MENTOROINTI- JA HALLINNOINTITAPAAMINEN –osion kansioon”Mentorointiprosessin hallinnoinnin työkalupalkki”. Poikkeuksena tähän ovat projektin seurantaan liittyvät dokumentit, jotka talletetaan ”MENTOROINTIPROSESSIN SEURANTATAPAAMISET” –osion kansioon ”Mentorointiprosessin seurannan työkalupalkki”.

Aktorin täyttämät asiakirjat lähetetään mentorille keskustelupalstan (foorumi) kautta käyttämällä liite-toimintoa. Asiakirjat, jotka on allekirjoitettava (esimerkiksi mentorointisopimus, osanottajalista jne) on ensin skannattava ja lähetettävä alustalle kohtaan”ENSIMMÄINEN MENTOROINTI- JA HALLINNOINTITAPAAMINEN”.

Ensimmäinen askel e-Mentorointiprosessissa on koordinaattorin, mentorin ja aktorin/aktoreitten ensimmäinen tapaaminen. Se voi tapahtua kasvokkain tai käyttämällä etäviestintävälineitä kuten CHATTI-toimintoa. Tehostaakseen viestintää Mentor voi käyttää CHATTIÄ jokaisen tapaamisen aikana. Enemmän tietoa tästä löytyy kohdasta ”ENSIMMÄINEN MENTOROINTI- JA HALLINNOINTITAPAAMINEN”.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen mentor ohjaa aktoria tekemään työllistymistä edistäviä tehtäviä ja yhdessä sovitaan siitä, mitä aiheita seuraavissa tapaamisissa käsitellään (”TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄT TAPAAMISET”, ”YRITTÄJYYTTÄ EDISTÄVÄT TAPAAMISET”,  ”MENTOROINTIPROSESSIN SEURANTATAPAAMISET”)

Mentoroinnin eneminen määritellään dokumentissa ”Tapaamissuunnitelma” joka löytyy ”Mentorointiprosessin hallinnoinnin työkalupalkki” –kansiosta kohdasta ”ENSIMMÄINEN MENTOROINTI- JA HALLINNOINTITAPAAMINEN”. Aktor kirjoittaa päiväkirjan jokaisesta mentorointitapaamisesta ja myös se siirretään ryhmän yhteiseen käyttöön ”Mentorointiprosessin seurannan työkalupalkki” –kansioon kohtaan ”ENSIMMÄINEN MENTOROINTI- JA HALLINNOINTITAPAAMINEN”.

Voit myös lukea lisää kuinka edetä työllistymistä edistävässä mentoroinnissa opiskelemalla itse koordinaattorille, mentorille ja aktorille tarkoitettuja kursseja.

Viimeksi muutettu: maanantai, 13 elokuu 2012, 22:44