Johdanto

Tässä tapaamisessa tutustutaan koko e-mentorointi –prosessiin. On suositeltavaa, että tapaaminen tapahtuu kasvokkain ja mukana ovat koordinaattori, mentor ja aktorit. Joissain tapauksissa on mahdollista, että ensimmäinen mentorointitapaaminen järjestetään käyttäen koordinaattorin valitsemia viestintävälineitä (esim. Skype, Flash meeting jne). Ensimmäisessä tapaamisessa täytetään lomakkeet (”pakolliset” ja ”vapaavalintaiset”) ja joko koordinaattori tai mentor tallettaa ne pdf-muotoisina sovittuun paikkaan. Hallinnointivälineet ovat ryhmän käytössä koko e-mentorointi –prosessin ajan.


Tapaamisen tarkoitus

 • tarkistaa aktoreitten tarpeet e-mentorointi –prosessia varten
 • asettaa aktoreitten henkilökohtaiset tavoitteet, jotka he haluavat e-mentoroinnin aikana saavuttaa
 • sopia ryhmän yhteisistä tavoitteista
 • luoda säännöt yhteydenpitoon
 • allekirjoittaa sopimus koordinaattorin, mentorin ja aktorin/aktoreitten välille

Oppimistulokset
Tässä mentorointitapaamisessa aktor

 • selkiyttää tarpeensa e-mentorointi –prosessissa
 • tutustuu e-mentorointi –ryhmän osanottajiin
 • asettaa henkilökohtaiset tavoitteensa, jotka hän haluaa saavuttaa e-mentoroinnin avulla
 • neuvottelee ja sopii ryhmän yhteisistä tavoitteista
 • tiedostaa yhteydenpidon säännöt e-mentorointi –ryhmässään
 • ymmärtää tehokkaan osallistumisen tärkeyden e-mentorointi -prosessissa

Viimeksi muutettu: maanantai, 13 elokuu 2012, 23:58