Johdanto

Mentoroinnin seuranta on tärkeää, jotta nähdään kuinka mentorointi sujuu ja onko oppimisprosessissa parannettavaa. Seurannasta on apua tavoitteiden täsmentämiseen, mentoreiden ja aktoreiden tarpeiden tukemiseen ja mahdollisten ongelmien varhaiseen toteamiseen. Seurantatapaamisen järjestää koordinaattori. Aktor osallistuu aktiivisesti seurantatapaamisiin, jotka ovat osa hänen oppimisprosessiaan.
Mentoroinnin seurannan pitäisi olla jatkuvaa. Mitä nopeammin seuranta aloitetaan ja osanottajilta kerätään palautetta, sitä nopeammin siitä on hyötyä. Järjestäessään seurantatapaamisia koordinaattori voi käyttää tähän tarkoitukseen suunniteltuja lomakkeita, jotka täytetään ja tallennetaan pdf-muotoisina dokumentteina.
Koordinaattori päättää yhdessä mentorin kanssa kuinka usein seurantatapaamisia järjestetään. Niiden tiheys voi vaihdella aina kerran kuukaudessa tapahtuvasta tapaamisesta muutamaan tapaamiskertaan koko e-mentorointi –prosessin aikana. Seuranta alkaa ensimmäisen tapaamisen aikana, jolloin aktorit asettavat itselleen tavoitteet. Viimeinen seurantatapaaminen järjestetään e-mentorointi -prosessin loppuessa ja tuolloin arvioidaan e-mentorointi –prosessin tehokkuutta kokonaisuudessaan.


Tapaamisten tarkoitus

  • arvioida mentorointiprosessin vaikutusta aktoreihin
  • auttaa löytämään “sokeat pisteet” meneillään olevassa e-mentorointi –prosessissa
  • tehdä mahdollisia parannusehdotuksia e-mentorointiin

Oppimistulokset
Näissä tapaamisissa aktor

  • arvioi sekä omia että muiden aktorien odotuksia ryhmämentoroinnista
  • arvioi omaa edistymistään tavoitteiden saavuttamisessa
  • analysoi sitä, miksi ei mahdollisesti saavuttanutkaan kaikkia konkreettisia tavoitteitaan
  • löytää ”sokeat pisteet” meneillään olevassa e-mentorointi –prosessissa
  • laatii parannusehdotukset e-mentorointi –tapaamisille

Viimeksi muutettu: maanantai, 13 elokuu 2012, 23:59