Въведение

Тук ръководителят и менторът могат да намерят формулярите за инструментите за управление и мониторинг, които се използват за улесняване на процеса на е-менторинг. Управленските инструменти са разделени на задължителни и избираеми. Предложените формуляри ще се използват от ръководителя/ментора по време на е-менторинга, ще бъдат попълнени и качени на първоначалната и мониторинг сесиите за всяка от образуваните менторинг групи.

Последно модифициран: събота, 11 август 2012, 12:43