Въведение

Тази сесия е въведение в целия е-менторинг процес. Препоръчва се да се направи като лична среща лице в лице с всички участници: ръководител, ментор и обекти на менторинга. Въпреки това, понякога първоначалната менторинг сесия може да бъде и виртуална, по преценка и организация на ръководителя (чрез видео конференция  в Скайп, флаш срещи и др.) По време на първата сесия се попълват съответните формуляри (задължителни и избираеми, ако има такива) и се запазват като .pdf документи от ръководителя/ментора. Тези инструменти за управление ще се използват като общи средства за групата по време на целия процес на е-менторинг и ще бъдат качени в тази сесия само от ръководителя/ментора.
Цели на тази сесия

 • Да се анализират нуждите на обектите на процеса на е-менторинг;
 • Да се поставят личните общи и конкретни цели, които те искат да постигнат чрез е-менторинг;
 • Да се постигне съгласие за груповите общи и конкретни цели;
 • Да се поставят правила за общуване;
 • Да се подпише договорът между ръководител, ментор и обект(и) на менторинга.

Очаквани резултати от обучението
Тази менторинг сесия ще даде възможност на обекта на менторинг:

 • Да си изясни нуждата от е-менторинг;
 • Да се запознае с участниците в е-менторинг групата;
 • Да си постави лични общи и конкретни цели, които иска да постигне чрез е-менторинг;
 • Да преговаря и да дава съгласието си за груповите цели;
 • Да е наясно с правилата за комуникация в рамките на е-менторинг групата;
 • Да участва ефективно в процеса на е-менторинг.

Последно модифициран: събота, 11 август 2012, 12:43